n w    w w w w

baner
Jesteś tu:   Strona główna / Egzaminy zawodowe / Wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
duże małe domyślna
Wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Gregorczyk   

 SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY UCZNIOWIE,

Prosimy o zapoznanie się z informacją dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 18 marca 2020 r. dotyczącą egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonego w sesji styczeń – luty 2020 r. – Formuła 2012 oraz Formuła 2017 – dostępnej na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. 
 
Link znajduje się poniżej.
Informacja dołączona jest także w formie załącznika.

WYNIKI Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Z SESJI STYCZEŃ – LUTY 2020 r. 
 
Oprócz wytycznych OKE w Warszawie wyniki będą również przekazane wychowawcom klas, (których uczniowie przystępowali do egzaminu) z wykorzystaniem dziennika elektronicznego LIBRUS, w dniu 20 marca 2020 r. w godzinach 14.00-15.00, , a w niektórych przypadkach np. absolwentów jeśli to możliwe przekazane zostaną drogą e-mailową przez szkołę. 
 
Prosimy uzbroić się w cierpliwość i wyrozumiałość, gdyż nie wszystko od nas zależy.
 
Jednocześnie nadmieniamy, że ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną w kraju oraz na fakt zawieszenia zajęć do 25 marca 2020 r. szkoła nie jest dostępna dla uczniów i nie będzie udzielała informacji telefonicznych w powyższym zakresie.
 
Wszelkie komunikaty i informacje przekazywane będą za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS, strony internetowej szkoły lub portali społecznościowych np. facebook szkoły, ewentualnie drogą np. e-mailową.
 
Przy tym uprzejmie informujemy, że ani okręgowe komisje egzaminacyjne, ani Centralna Komisja Egzaminacyjna, ANI SZKOŁA NIE MOGĄ TELEFONICZNIE PRZEKAZYWAĆ INFORMACJI 
O WYNIKACH EGZAMINU DANEGO ZDAJĄCEGO.
 
ŚWIADECTWA ORAZ DYPLOMY I SUPLEMENTY
 
Ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty – termin przekazania:
 
1) świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie – szkołom, placówkom lub centrom,
pracodawcom i zdającym
2) dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i suplementów – szkołom i zdającym
został określony w harmonogramie jako „do 31 marca”. 
 
Okręgowe komisje egzaminacyjne będą przekazywały Państwu szczegółowe informacje w tej kwestii i ustalały z dyrektorami szkół sposób przekazania dokumentów.
 
ZŁOŻENIE DEKLARACJI DO EGZAMINU PRZEPROWADZANEGO W SESJI CZERWIEC – LIPIEC 2020 R. PRZEZ OSOBY, KTÓRE NIE ZDAŁY EGZAMINU W SESJI STYCZEŃ – LUTY 2020 R.
 
Osoby, które nie zdały EPKwZ w sesji styczeń – luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację
ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec –
lipiec 2020 r. do 31 marca br. odpowiednio do dyrektora macierzystej szkoły albo do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 
Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając skan albo
wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail odpowiednio do sekretariatu szkoły
albo OKE.
 
WGLĄDY DO PRAC EGZAMINACYJNYCH
 
Ze względu na wprowadzony na terenie kraju stan zagrożenia epidemicznego, okręgowe
komisje egzaminacyjne nie mają obecnie możliwości przeprowadzania wglądów do
sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych (w części pisemnej – do zadań
i udzielonych odpowiedzi; w części praktycznej – do kart oceny oraz, w przypadku egzaminu
w modelu ‘d’ lub ‘dk’, dodatkowo do dokumentacji). 
 
Zdający, którzy chcieliby dokonać wglądu, mogą od 20 marca br. przesyłać do OKE (na adresy podane na stronach internetowych każdej komisji) stosowne wnioski, natomiast terminy wglądów zostaną wyznaczone przez dyrektorów OKE po wycofaniu stanu zagrożenia epidemicznego i powróceniu szkół
i placówek edukacyjnych do funkcjonowania w standardowym trybie. 
 
 
Z poważaniem – 
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu
Rafał Walczak