n w    w w w w

baner
Jesteś tu:   Strona główna / Matura / Informacja o egzaminach ustnych -matura 2020
duże małe domyślna
Informacja o egzaminach ustnych -matura 2020 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Gregorczyk   

 Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2020 r. składa się wyłącznie z części pisemnej, z wyjątkiem osób, o których mowa poniżej.

W 2020 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który: 
a. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub 
b. zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego 
z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej. 
Absolwenci, o których mowa, w terminie do 25 maja 2020 r., przekazują informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu do dyrektora szkoły, którą ukończyli, albo dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, do którego złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego (załącznik 28_1905). Informacja ta może zostać przekazana drogą elektroniczną (mailem) albo faksem. 
W informacji absolwent wypełnia również oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną
 
Absolwent, który w latach ubiegłych nie zdał części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, a w roku szkolnym 2019/2020 zadeklarował przystąpienie do tego egzaminu, nie przystępuje do tego egzaminu, chyba że spełnia powyższy warunek. Jeżeli egzamin z danego przedmiotu w części ustnej był jedynym przedmiotem, którego absolwent nie zdał w latach ubiegłych, 
a z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, absolwent otrzyma w 2020 r. świadectwo dojrzałości.
 
 Więcej szczegółowych informacji dot. sposobu organizacji egzaminów maturalnych w czerwcu 2020 r. ( w tym procedura odwoławcza) znajduje się 
w linku poniżej:
 
 
 
Komunikat o przyborach: