n w    w w w w

baner
Jesteś tu:   Strona główna / Archiwum
duże małe domyślna
Poziom sprawności fizycznej klas I PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Patyk   
Czwartek, 17 Styczeń 2013 12:28
POZIOM SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ UCZNIÓW KLAS I
ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W RADOMIU.         
 Dział wychowanie fizyczne.

               Badaniem objęto klasy I. W próbach sprawnościowych uczestniczyło 106 uczniów(76 dziewcząt i 30 chłopców). Celem badania było określenie poziomu sprawności fizycznej w/w uczniów po ukończeniu gimnazjum. Przeprowadzony został Indeks Sprawności Fizycznej Zuchory. Składa się on z 6 prób sprawnościowych oceniających podstawowe cechy ogólnej sprawności fizycznej: szybkość, skoczność, siłę ramion, gibkość, siłę mięsni brzucha, wytrzymałość. Wyniki osiągnięte podczas prób z działu motoryczność zostały wyrażone w ocenach na podstawie ujednoliconych tabel. Kryteria zastosowane zostały zgodnie z Indeksem Sprawności Fizycznej Krzysztofa Zuchory i są odpowiednie do tego wieku rozwojowego.

Średnie wyniki każdej z klas przedstawiają oddzielnie dla dziewcząt i chłopców tabele.

 TABELA NR 1

WYNIKI BADAŃ DZIEWCZĄT KLASA I

 

KLASA

ILOŚĆ UCZNIÓW

SZYBKOŚĆ

SKOCZNOŚĆ

SIŁA RAMIONN

GIBKOŚĆ

SIŁA

MM BRZUCHA

WYTRZYMAŁOŚĆ

ŚR.

MOTORYCZNA

1E1

29

5,33

1,84

2,49

4,13

2,30

5,17

3,54

1E2

22

3,59

2,11

2,43

4,37

2,20

5,32

3,33

1LG

5

4,80

1,80

1,80

4,60

2,00

4,80

3,30

1H

20

4,35

1,63

1,90

3,65

2,05

4,73

3,05

ŚREDNIA

76

4,51

1,84

2,15

4,18

2,13

5,00

3,30

 TABELA NR 2

WYNIKI BADAŃ CHŁOPCÓW KLASA I

 KLASA

 

ILOŚĆ UCZNIÓW

SZYBKOŚĆ

SKOCZNOŚĆ

SIŁA RAMIONN

GIBKOŚĆ

SIŁA

MM BRZUCHA

WYTRZYMAŁOŚĆ

ŚR.

MOTORYCZNA

1E

4

2,75

3,00

4,00

4,25

1,50

6,00

3,74

1LG

20

4,40

3,81

3,40

4,21

1,87

5,96

3,3

1H

6

3,00

2,33

2,16

3,16

1,50

6,00

3,47

ŚREDNIA

30

3,38

3,04

3,18

3,87

1,62

5,98

3,51

 ANALIZA BADAŃ

 

ŚREDNIE WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH CECH MOTORYCZNYCH

U DZIEWCZĄT

 Charakterystyka poziomu sprawności poszczególnych cech motorycznych  u dziewcząt klas I

 

CECHA MOTORYCZNA

ŚREDNIA LICZBOWA

POZIOM SPRAWNOŚCI

Szybkość

4,51

bardzo dobry

Skoczność

1,84

minimalny

Siła ramion

2,15

dostateczny

Gibkość

4,18

bardzo dobry

Siła mięśni brzucha

2,13

dostateczny

Wytrzymałość

5,00

wysoki

 

W przebadanej grupie dziewcząt poziom sprawności w poszczególnych cechach motorycznych jest zróżnicowany. Na poziomie wysokim jest wytrzymałość,  bardzo dobrym są szybkość i gibkość. Poziom dostateczny prezentują uczennice w zakresie siły mięśni ramion i siły mięśni brzucha. Minimalny w skoczności.

      ŚREDNIE WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH CECH MOTORYCZNYCH

                                                         U CHŁOPCÓW

 
 

Charakterystyka poziomu sprawności poszczególnych cech motorycznychu chłopców klas I

 

CECHA MOTORYCZNA

ŚREDNIA LICZBOWA

POZIOM SPRAWNOŚCI

Szybkość

3,38

dobry

Skoczność

3,04

dobry

Siła ramion

3,18

dobry

Gibkość

3,87

dobry

Siła mięśni brzucha

1,62

minimalny

Wytrzymałość

5,98

wysoki

 

 W przebadanej grupie chłopców klas pierwszych poziom sprawności poszczególnych cech motorycznych przedstawia się następująco. Na poziomie wysokim jest wytrzymałość. Na poziomie dobrym szybkość, skoczność, siła ramion i gibkość. Niski, minimalny poziom, prezentują chłopcy z siły mięśni brzucha.

 UWAGI 

           Po analizie wyników badań nasuwają się następujące spostrzeżenia.

 1. Średnia motoryczna dziewcząt i chłopców klas I jest na poziomie dobrym.

2. Biorąc pod uwagę poszczególne cechy motoryczne prezentują zróżnicowany poziom:

U dziewcząt i chłopców na wysokim poziomie jest wytrzymałość,  na bardzo dobrym u dziewcząt jest szybkość i gibkość. Na dobrym poziomie u chłopców jest szybkość, skoczność, siła ramion, gibkość. Dostateczny poziom osiągnęły dziewczęta z siły mięśni ramion i siły mięśni brzucha.  Poprawy wymagają u dziewcząt  skoczność. U chłopców siła mięśni brzucha.

 WNIOSKI

 W klasach I – u dziewcząt i chłopców pracujemy nad poprawą:

·        wytrzymałości mięśni brzucha

 

W tym celu wprowadzimy do zajęć większą ilość ćwiczeń wzmacniających mięśnie brzucha. Wyposażymy uczniów w zestawy
i instrukcję do ćwiczeń wzmacniających mięśnie brzucha opracowane w latach ubiegłych. Ustawicznie zachęcamy uczniów
do indywidualnych ćwiczeń na siłowni w czasie wolnym.

·        u dziewcząt wytrzymałość mięśni ramion

 Wprowadzimy do lekcji więcej ćwiczeń siłowych - z obciążeniem, z przyborem, ze współćwiczącym oraz zachęcamy do udziału w zajęciach fitness w ramach projektu unijnego.

·        skoczność

                W celu poprawienia tej cechy motorycznej wprowadzimy do rozgrzewki więcej skocznościowych ćwiczeń lekko atletycznych .

 

2.      Utrzymujemy na zadowalającym poziomie pozostałe cechy motoryczne, poprzez ćwiczenia na lekcjach wf i zajęciach pozalekcyjnych oraz zachęcanie uczniów  do indywidualnego usprawniania swojego ciała.

 

 

 

 

                                                                                             Opracowanie:

 

                                                                                           Katarzyna Pankowska