n w    w w w w

baner
Jesteś tu:   Strona główna / Archiwum
duże małe domyślna
Konkurs "Szkoła moich marzeń" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Patyk   
Czwartek, 27 Listopad 2014 10:03

 

KOMISJA DO SPRAW PROMOCJI SZKOŁY OGŁASZA

KLASOWY KONKURS NA FILM PROMUJĄCY

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W RADOMIU

POD HASŁEM:

 

„SZKOŁA MOICH MARZEŃ”

 

 

TERMIN DOSTARCZANIA FILMIKÓW: 16.02.2015

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W REGULMINIE KONKURSU

 

 

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

 I ŻYCZYMY MIŁEJ ORAZ OWOCNEJ ZABAWY

KOMISJA DS. PROMOCJI SZKOŁY

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA FILM PROMUJĄCY ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W RADOMIU

„SZKOŁA MOICH MARZEŃ”

 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu.

2. Konkurs jest wyłączną inicjatywą organizatorów i nie ma rangi konkursów o których mowa
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125
z późniejszymi zmianami).

3. Cele konkursu:

·         powstanie filmu promującego Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu,

·         promowanie Zespołu Szkół Ekonomicznych w lokalnym środowisku miasta Radomia i okolic,

·         rozwijanie filmowych umiejętności uczniów szkoły,

·         integracja klasy i świetna zabawa.

4. Organizacja i przebieg konkursu:

·         uczniowie każdej klasy pod opieką wychowawcy nagrywają film promujący Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu,

·         długość trwania filmu nie może przekroczyć 5 minut,

·         film nagrany telefonem komórkowym, następnie zgrany w formie pliku avi na pendrive,

·         nauczyciele i inni pracownicy szkoły mogą być nagrywani tylko za ich zgodą,

·         ocenie podlegać będą: pomysł, inwencja w realizowaniu zadania, staranność opracowania
i kompozycji,

·         prace należy złożyć w terminie do 16 lutego 2015 roku do organizatorów konkursu:
p. Małgorzaty Olszewskiej, p. Kamili Sikory, p. Marty Hartmann, p. Marii Chmielnickiej,

·         jeden film może być autorstwa jednej klasy,

·         do filmu musi być dołączone oświadczenie następującej treści:

„Zgłoszony do konkursu film jest naszego autorstwa. Wyrażamy zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zgłoszonego do konkursu filmu w celach promocyjnych przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu. Oświadczamy, że prawa autorskie dotyczące w/w materiałów przenosimy na Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu”,

·     jury konkursu zapozna się ze zgromadzonymi pracami, oceni je i wyda werdykt najpóźniej
do 23 lutego 2015 roku,

·    autorom najlepszych prac zostaną przyznane atrakcyjne nagrody niespodzianki,

·    werdykt jury jest ostateczny,

·    złożenie pracy oraz podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

5. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u: p. Małgorzaty Olszewskiej,
p. Kamili Sikory, p. Marty Hartmann, p. Marii Chmielnickiej.