n w    w w w w

baner
Jesteś tu:   Strona główna / Archiwum
duże małe domyślna
Egzaminy zawodowe w ZSE w Radomiu w roku szkolnym 2014/15 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Patyk   
Piątek, 26 Czerwiec 2015 12:22

 Autor: Dorota Fudala-Borowska

W ZSE w roku szkolnym 2014/2015 został  przeprowadzony tzw.”stary” egzamin zawodowy potwierdzający  kwalifikacje  zawodowe i  tzw. ”nowy” egzamin zawodowy czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje  w zawodzie.

„Stary „ egzamin składa się z  etapu pisemnego i etapu praktycznego a „nowy” egzamin z części pisemnej i części praktycznej.

Obecna formuła egzaminu  potwierdzającego  kwalifikacje  w zawodzie przewiduje 4 modele egzaminu w części praktycznej:

 ·  „d” dokumentacja,

·         „dk” opracowanie dokumentacji na komputerze,

·         „wk” wykonanie na stanowisku egzaminacyjnym komputerowym

·         „w” wykonanie na stanowisku egzaminacyjnym.

Model „d” – podczas tego egzaminu rezultatem końcowym jest dokumentacja. Zdający wykonują zadanie egzaminacyjne wypełniając dokumentację egzaminacyjną. W czasie egzaminu w sali jest obecny zespół nadzorujący część praktyczną. W sali nie ma egzaminatora ani asystenta technicznego. Dokumentacja sprawdzana jest po egzaminie w ośrodku sprawdzania.

Model „dk” – podczas tego egzaminu rezultatem końcowym jest dokumentacja opracowana na komputerze. W trakcie tego egzaminu zdający wypełnia dokumentację za pomocą oprogramowania właściwego dla danej kwalifikacji. Specyfika oprogramowania opisana jest w podstawie programowej. W czasie egzaminu w sali jest zespół nadzorujący część praktyczną oraz asystent techniczny. W sali nie ma egzaminatora. Dokumentacja w postaci wydruków sprawdzana jest po egzaminie w ośrodku sprawdzania.

Model „w” i „wk” – podczas tego egzaminu rezultatem końcowym jest wykonane zadanie egzaminacyjne. Przy egzaminie z wykonaniem może wystąpić również rezultat pośredni oraz ocena przebiegu przez egzaminatora. W czasie egzaminu w sali jest zespół nadzorujący część praktyczną, asystent techniczny oraz  egzaminator, który obserwuje i ocenia wykonywanie pracy egzaminacyjnej przez zdających. Podczas egzaminu może wystąpić więcej niż jeden rezultat końcowy, który jest oceniany po egzaminie.

 

W sesji styczeń-luty 2015  odbył się „nowy” egzamin  w zawodzie:

a/ technik ekonomista  na kwalifikację  A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji - model „dk”  na stanowisku komputerowym z wykorzystaniem  oprogramowania Insert  GT

b/ technik handlowiec na kwalifikację A.18 Prowadzenie sprzedaży - model „w”  na stanowisku do sprzedaży  towarów

Uczniowie naszej szkoły  zdali te egzaminy bardzo dobrze  co potwierdza zestawienie wyników:

Zestawienie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w sesji  styczeń-luty 2015.

 

Symbol kwalifikacji

Zawód

klasa

 

Część pisemna

Część praktyczna

Ogółem

przystąpiło

zdało

Przystąpiło

zdało

zdało

A.35

Technik ekonomista

3E1

 

30 osób

 

29 osób

96,67%

 

30 osób

 

30 osób

100,00%

 

29 osób

96,67%

A.35

Technik ekonomista

3E2

 

25 osób

 

20 osób

80,00%

 

25 osób

 

20osób

80,00%

 

16 osób

 64,00%

A.18

Technik handlowiec

3 H

 

17 osób

 

17 osób

100,00%

 

17 osób

 

15 osób

88,24%

 

15 osób

88,24%

 

Progi zaliczeniowe:

Część pisemna         50%  punktów

Część praktyczna     75%  punktów

 W czerwcu odbyły się  w ZSE  egzaminy zawodowe:

 a/ „stary” egzamin  potwierdzający  kwalifikacje zawodowe dla:

-          technika ekonomisty

-          technika handlowca

-          technika logistyka

po raz ostatni w naszej szkole

 b/ „nowy” egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla:

 - technika  eksploatacji  portów i terminali na kwalifikację A.33  Obsługa podróżnych  w portach i terminalach - model „w”  na stanowisku egzaminacyjnym  symulującym stanowisko odprawy na lotnisku  ( po raz pierwszy w  naszej szkole)

- technika logistyka na  kwalifikację A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach  produkcji, dystrybucji i magazynowania  i  kwalifikację  A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych - model „d’ na stanowisku służącym do opracowania dokumentacji

 Wyniki egzaminów będą znane pod koniec sierpnia 2015.  Zdającym życzymy sukcesów!