n w    w w w w

baner
Jesteś tu:   Strona główna / Szkolny Ośrodek Kariery / SzOK
duże małe domyślna
SzOK PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Gregorczyk   
Piątek, 30 Styczeń 2009 20:09
Szkolny Ośrodek Kariery (SzOK) został utworzony w Zespole Szkół Ekonomicznych w październiku 2004 r. i z powodzeniem realizuje swą działalność i przedsięwzięcia dla młodzieży naszej szkoły aż do dzisiaj 

W SzOK-u gromadzone są informacje w zakresie poradnictwa zawodowego i edukacji (broszury, informatory, książki, programy multimedialne).

CELEM SZKOLNEGO OŚRODKA KARIERY W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W RADOMIU JEST:

• przygotowanie uczniów do aktywnego poszukiwania pracy i kształtowania swojej drogi zawodowej,
• zwiększenie dostępu do informacji o rynku pracy,
• pomoc uczniom w wybraniu właściwej ścieżki zawodowej i edukacyjnej po skończeniu naszej szkoły,
• wyrównanie szans na rynku pracy młodzieży ze wsi uczącej się w naszej szkole,
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania zasobów osobistych i wykorzystywanie ich w kształtowaniu swojej drogi zawodowej,
• rozwój umiejętności rozpoznawania własnych możliwości, predyspozycji i zainteresowań oraz ich wykorzystywania,
• zachęcanie do aktywności, przezwyciężania bierności,
• radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych,
• rozwój kompetencji społecznych i umiejętności psychicznych ułatwiających poszukiwanie pracy
i funkcjonowanie w roli zawodowej.

W SZKOLNYM OŚRODKU KARIERY UCZNIOWIE ZSE W RADOMIU MOGĄ:
  • zaplanować własną ścieżkę edukacji i rozwój zawodowy,
  • zapoznać się z funkcjonowaniem rynku pracy,
  • uzyskać informacje dotyczące założenia własnej firmy,
  • przygotować dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny, podanie o pracę,
  • uzyskać informacje odnośnie skutecznej autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
  • dowiedzieć się o legalnej pracy w UE,
  • zapoznać się z portalami internetowymi związanymi z planowaniem kariery i edukacji zawodowej oraz ze stronami internetowymi poświęconymi wyszukiwaniem pracy w kraju i za granicą.

PRACA W SZKOLNYM OŚRODKU KARIERY MOŻE PRZYBIERAĆ RÓŻNE FORMY:
  • porad i rozmów indywidualnych z doradcą zawodowym,
  • zajęć pozalekcyjnych (grupowych, wykładów, prelekcji, treningów, szkoleń, kursów umiejętności i warsztatów grupowych w ramach doradztwa zawodowego).
Szkolny Ośrodek Kariery nawiązał kontakty z Wojewódzkim Urzędem Pracy - Filia w Radomiu, Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej OHP w Radomiu. W ramach współpracy z WUP Filia w Radomiu uczniowie mogą korzystać z poradnictwa zawodowego urzędu pracy oraz uczestniczyć w spotkaniach na temat lokalnego rynku pracy, mogą też dowiedzieć się o swoich predyspozycjach zawodowych uczestnicząc w warsztatach i spotkaniach tam organizowanych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NASZYCH UCZNIÓW I ZACHĘCAMY DO WSPÓŁPRACY

Przez kilka lat, do roku szkolnego 2014/2015 Szkolnym Ośrodkiem Kariery w naszej szkole z dużym powodzeniem opiekowała się pani mgr Barbara Kozłowska, wraz z p. mgr Anną Dylor oraz p. mgr Dorotą Borowską.

Natomiast od września 2015 roku chcąc skorzystać z porad SzOK-u zachęcamy do kontaktu z opiekunem
i ZESPOŁEM KOORDYNUJĄCYM DZIAŁANIA SZOK-U w składzie:
• MORTKA MARTA – opiekun (nauczyciel przedmiotów zawodowych, doradca zawodowy)
• Chmielnicka Maria – nauczyciel przedmiotów zawodowych
• Gregorczyk Anna – nauczyciel języka angielskiego
• Hartmann Marta - nauczyciel przedmiotów zawodowych
• Kozłowska Barbara - nauczyciel przedmiotów zawodowych
• Kwiecień Katarzyna - nauczyciel przedmiotów zawodowych
• Patyk Karolina - biblioteka
• Sikora Kamila - nauczyciel przedmiotów zawodowych, doradca zawodowy
• Szczepanowska-Bartosiewicz Magdalena - nauczyciel przedmiotów zawodowych

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY

Uczniów chętnych do:
• udziału w programie „Moje Finanse” oraz „Miniprzedsiębiorstwo”
• uczestniczenia w spotkaniach na temat aktywnego poszukiwania pracy, wyboru kierunku, kształcenia po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej itp.,
• udziału w organizowaniu DNI OTWARTYCH na terenie naszej szkoły.

Rodziców do:
• zaprezentowania swojego zawodu, pracy zawodowej, firmy
• podzielenia się własnym doświadczeniem,
• pomocy przy organizacji praktyk szkolnych
• uczestniczenia w naszym przedsięwzięciu.
   

Kliknij tu aby przeczytać ulotkę informacyjną o SZOKu.

 autor: Marta Mortka

 

Zmieniony: Wtorek, 15 Listopad 2016 10:06