Jubileusz 100-lecia szkoly - 05.10.2018
n w    w w w w

baner
Jesteś tu:   Strona główna / Biblioteka / Biblioteka
duże małe domyślna
Biblioteka PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Pawłowska   

Nauczyciele bibliotekarze:

mgr Karolina Patyk

mgr Niewiadomska Dorota

Godziny otwarcia:
poniedziałek -piątek od 8.00 do 15.00.

Katalog online biblioteki szkolnej:

 m000942.molnet.mol.pl/

 

alt

W Bibliotece uczniowie mogą korzystać z:

  • bogatego księgozbioru, na który składają się lektury, literatura do nauki zawodu, beletrystyka, literatura piękna
  • gazet i czasopism, m.in. POLITYKA, ECHO DNIA, COGITO, GAZETA WYBORCZA itp.
  • komputerów z dostępem do Internetu
  • skanerów, drukarek i kserokopiarki
  • telewizora i DVD
  • zbiorów audiowizualnych

Linki do stron o tematyce edukacyjnej:

legalnakultura.pl/pl

www.publio.pl/e-booki.html

ninateka.pl/

free4edu.info/

www.mapakultury.pl/

wolnelektury.pl/

www.bibliofilur.republika.pl/album/opis.htm

www.edulandia.pl/matura/0,0.html

Strona Biblioteki Publicznej w Radomiu:

www.mbpradom.pl/ 

Strona Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu:

www.bp.radom.pl/

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:

 

 

  I. Wypożyczalnia i czytelnia

 


1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracyjni szkoły.
2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
• wypożyczając je do domu,
• czytając je lub przeglądając w czytelni. Tylko w czytelni, po okazaniu legitymacji, można korzystać ze zbiorów należących do księgozbioru podręcznego oraz z czasopism,
• wypożyczając je lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (dotyczy to dokumentów przekazanych do pracowni).
3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 lektury na okres maksymalnie 3 tygodni. Spoza kanonu lektur można wypożyczyć 3 książki na maksymalnie miesiąc. Kasety/płyty można wypożyczyć 2 na maksymalnie 1 tydzień. Wypożyczone materiały należy zwrócić w terminie do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
4. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i ewentualne zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
5. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inny dokument, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej cenie pozycji zagubionej/zniszczonej.
6. Książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych są wypożyczane do końca maja.
7. W przypadku zmiany szkoły czytelnik ma obowiązek rozliczyć się z biblioteką.


II. Pracownia komputerowa


1. Z pracowni komputerowej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.
2. Komputer multimedialny służy do przeglądania edukacyjnych programów multimedialnych, dostępnych w bibliotece oraz do wyszukiwania informacji w Internecie.
3. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować najwyżej 2 osoby.
4. Na pracę przy komputerze zgodę musi wyrazić nauczyciel bibliotekarz.
5. Użytkownik przed przystąpieniem do pracy powinien sprawdzić stan stanowiska komputerowego i wszelkie usterki zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
6. Użytkownik ma obowiązek uzyskać zgodę nauczyciela bibliotekarza na drukowanie i kserowanie.
Nie wolno:
• instalować własnych programów i dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu,
• wyłączać i włączać urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody nauczyciela bibliotekarza,
• wykorzystywać oprogramowania do celów komercyjnych, naruszających godność innych osób oraz niezgodnych z prawem,
• zakłócać pracy innym użytkownikom.
7. Za uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik finansowo (jeśli jest niepełnoletni, odpowiedzialność ponoszą rodzice).


III. Skontrum


1. Skontrum zarządza Dyrektor Szkoły. Jest ono przeprowadzane w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. 2008 nr 205 poz. 1283).
2. Skontrum przeprowadza się raz na 5 lat lub w wyniku zmiany na stanowisku nauczyciela bibliotekarza, bądź w razie wypadku losowego (np. kradzież, pożar).
3. Skontrum materiałów polega na:
• porównaniu zapisów inwentarzowych ze stanem faktycznym materiałów;
• stwierdzeniu i wyjaśnieniu różnic między zapisami ewidencyjnymi a stanem faktycznym zbiorów oraz ustaleniu ewentualnych braków.
4. Podstawą przeprowadzenia skontrum mogą być zapisy inwentarzowe z ksiąg inwentarzowych, komputerowych baz danych. Dla materiałów wypożyczonych i przekazanych na pracownie będą to też karty książki.
5. Skontrum przeprowadza komisja skontrowa powołana przez Dyrektora Szkoły, złożona z pracowników szkoły. Komisja skontrowa pracuje w oparciu o regulamin nadany przez Dyrektora. W skład komisji nie może wchodzić nauczyciel bibliotekarz, powinien on być jednak obecny podczas jej prac.
6. Materiały nieodnalezione w czasie skontrum przeprowadzonego po raz pierwszy uznaje się za braki względne, a przy ponownym skontrum uznaje się je za braki bezwzględne.
7. Materiały uznane za braki bezwzględne wpisuje się do rejestru ubytków.
8. Z przeprowadzonego skontrum komisja sporządza protokół w dwóch egzemplarzach, który powinien zawierać:
• wykaz braków względnych i bezwzględnych wraz z określeniem ich wartości oraz ewentualne niezgodności z księgami inwentarzowymi. Jeden egzemplarz przekazuje się dyrekcji szkoły, drugi pozostaje w bibliotece. Do protokołu załącza się regulamin komisji.
9. Jeżeli materiały uznane za braki bezwzględne i zarejestrowane jako ubytki zostaną odnalezione, należy je traktować jako nowe wpływy.