n w    w w w w

baner
Jesteś tu:   Strona główna
duże małe domyślna
Konkurs na Najlepszego Sportowca Roku 2016/17 w ZSE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Gregorczyk   

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie na Najlepszego Sportowca ZSE w roku szkolnym 2016/17. Osoby chętne prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

 
REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU NAJLEPSZEGO SPORTOWCA ROKU  2016/2017 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W RADOMIU
 
Organizatorzy konkursu: Dyrektor szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego, administratorzy szkolnego facebooka.
 Cel i czas konkursu:
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego sportowca w kategorii dziewcząt i chłopców
 w danym roku szkolnym.
2. Propagowanie sportu i rekreacji wśród uczniów szkoły.
3. Aktywizacja uczniów do reprezentowania szkoły w rozgrywkach sportowych oraz zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
4. Konkurs trwa od 2 października do końca roku szkolnego. Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi na uroczystej akademii z okazji zakończenia roku szkolnego.

Zasady konkursu:

W konkursie na Najlepszego Sportowca Roku może brać udział każdy uczeń I-III Technikum  ZSE w Radomiu.
Zasady punktacji:
1. Uczeń uzyskuje punkty zarówno w zawodach indywidualnych jak i drużynowych.
2. W zawodach drużynowych punkty otrzymują wszyscy zawodnicy zespołu.
3. Ilość przyznawanych punktów uzależniona jest od rangi zawodów oraz zajętego miejsca.
4. Uczeń może również uzyskiwać punkty ,,na plus” za:
          a) Ustanowienie rekordu szkoły w konkurencjach lekkoatletycznych.
          b) Zachowanie fair – play podczas rywalizacji.
          c) Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu zawodów i imprez szkolnych.
5. Uczeń może uzyskiwać punkty ,,na minus” za:
          a) Odmowę wzięcia udziału w zawodach bez konkretnej przyczyny lub w przypadku       nieusprawiedliwionej nieobecności na zawodach.
          b) Prowadzenie niesportowego i niehigienicznego trybu życia – pali papierosy, spożywa alkohol oraz inne używki.
6. O kolejności miejsc w konkursie decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku jednakowej ich liczby ilość startów oraz najlepszy wynik.

Nagrody:
Zwycięzcy rywalizacji w każdej kategorii otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz tytuł i Statuetkę Najlepszego Sportowca Roku, miejsce drugie i trzecie pamiątkowe medale.
 Postanowienia końcowe:
1. Sportowcem szkoły może być uczeń, który ma co najmniej ocenę bardzo dobrą z wychowania fizycznego.
2. Sportowcem szkoły może być uczeń, który ma co najmniej ocenę poprawną z zachowania.
3. Aktualny wykaz uczniów z punktacją wraz z regulaminem zamieszczany będzie w gablocie sportowej.
4. Sportowcem roku może być jedynie osoba uprawiająca dyscypliny na rzecz szkoły (inne dyscypliny uprawiane poza szkołą nie podlegają przyznawaniu punktów)
5. Podsumowanie konkursu następuje w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych nie objętych regulaminem

PUNKTACJA :

 
1.Zawody szkolne:
 
I m-ce – 5 punktów II
II m-ce – 3 punkty ii
III m-ce– 2 punkty
Udział w zawodach – 1 punkt
 
2. Zawody miejskie:
 
I m-ce – 10 punktów
II m-ce – 8 punktów
III m-ce – 6 punktów
Udział w zawodach – 5 punktów
 

3. Inne:
 
- regularny udział w zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych przez cały rok szkolny – plus 10 punktów,
- ustanowienie rekordu szkoły w konkurencji lekkoatletycznej
rzut piłką lekarską 3 kg dla dziewcząt i 4 kg dla chłopców oraz pokonywanie  toru przeszkód na czas :
I m-ce  plus 10 punktów
II m-ce  plus 8 punktów
III m-ce plus 6 punktów
IV m- ce  plus 4 punkty
V m-ce plus 2 punkty
VI m-ce plus 1 punkt
 
 - pomoc w organizacji i przeprowadzeniu zawodów i imprez sportowych
 - pomoc w organizacji 1 imprezy sportowej lub rekreacyjnej-  4 punkty
 - pomoc w organizacji 2 imprezach sportowych lub rekreacyjnych-  6 punktów
      - pomoc w organizacji 3 lub więcej imprezach sportowych lub rekreacyjnych - 8 punktów
 
4. Punkty ujemne:
 
 - odmowa wzięcia udziału w zawodach bez konkretnej przyczyny lub nieusprawiedliwiona nieobecność na zawodach – minus 10 punktów,
- używanie wulgaryzmów podczas zajęć sportowych, zawodów i imprez sportowych – minus 5 punktów,
- prowadzenie niesportowego i niehigienicznego trybu życia – palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz innych używek – minus 5 punktów,
- ponowne udowodnienie prowadzenia niesportowego i niehigienicznego trybu życia, ocena naganna lub nieodpowiednia z zachowania – wycofanie z udziału w konkursie, strata wszystkich uzyskanych dotychczasowo punktów.
 

 Za dostarczenie informacji o udziale ucznia w zawodach odpowiedzialni są nauczyciele oraz trenerzy danej konkurencji (specjalizacji)
 
Regulamin został opracowany i zatwierdzony na potrzeby ZSE w Radomiu przez Komisję Wychowania Fizycznego i Edukacji dla Bezpieczeństwa.