n w    w w w w

baner
Jesteś tu:   Strona główna / Rekrutacja 2021/2022
duże małe domyślna
Rekrutacja
Harmonogram rekrutacji na rok 2021/22
Lp. Rodzaj czynności Termin w postepowaniu rekrutacyjnym Termin w postepowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna
od 17 maja 2021 
do 21 czerwca 2021
do godz. 15.00
od 3 sierpnia 2021 
do 5 sierpnia 2021
2.
Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia
o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku o przyjęcie do szkoły
(w przypadku kandydata, który dokonał zmiany preferencji szkół i oddziałów)
od 25 czerwca 2021
do 14 lipca 2021
do godz. 15.00
 
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 lipca 2021 16 sierpnia 2021
4. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu
od 17 maja 2012
do 26 lipca 2021
od 3 sierpnia 2021
do 13 sierpnia 2021
5.
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci dostarczenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
od 23 lipca 2021
do 30 lipca 2021
do godz. 15.00
od 17 sierpnia 2021
do 20 sierpnia 2021
do godz. 15.00
6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
2 sierpnia 2021
do godz. 14.00
23 sierpnia 2021

 

 

 
Planowany nabór w roku szkolnym 2021/22

W roku szkolnym 2021/22 planujemy nabór do klas w zawodach:

Technikum 5-letnie

KLASA PRZEDMIOTY ROZSZERZONE JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE Przedmioty punktowane podczas rekrutacji
1E1 
technik ekonomista
język angielski, geografia język angielski, język niemiecki
 
język polski, matematyka, język angielski, geografia
1E2
technik ekonomista ½ oddziału
1R
technik rachunkowości ½ oddziału
język angielski, matematyka język angielski, język niemiecki język polski, matematyka, język angielski, geografia
1Lg1 
technik logistyk
język angielski, matematyka język angielski, język niemiecki język polski, matematyka, język angielski, geografia
1Lg2
technik logistyk ½ oddziału
+
1Sp 
technik spedytor ½ oddziału
język angielski, geografia język angielski, język niemiecki język polski, matematyka, język angielski, geografia
1H 
technik handlowiec ½ oddziału
+
1Pt 
technik eksploatacji portów i terminali ½ oddziału
język angielski, geografia język angielski, język niemiecki język polski, matematyka, język angielski, geografia

 

W każdej klasie zaplanowano 32 miejsca.

Szkoła Branżowa I stopnia 3-letnia

KLASA PRZEDMIOTY ROZSZERZONE JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE Przedmioty punktowane podczas rekrutacji
Sprzedawca
½ oddziału
+
Magazynier-logistyk
½ oddziału
----------------- język angielski, język niemiecki język polski, matematyka, język angielski, geografia

W każdej klasie zaplanowano 32 miejsca.

 
Planowany nabór do klas pierwszych

 Planowany nabór do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021

Kandydaci do Zespołu Szkół Ekonomicznych w roku szkolnym 2020/2021
będą mogli składać dokumenty do klas o profilu:
 
1E1 Technik Ekonomista – rozszerzenie: matematyka, język angielski
1E2 Technik Ekonomista – rozszerzenie: geografia, język angielski
1Lg1 – Technik Logistyk - rozszerzenie: matematyka, język angielski
1Lg/Sp – Technik Logistyk/Technik Spedytor - rozszerzenie: geografia, język angielski
1Hp – Technik Handlowiec/ Technik Eksploatacji Portów i Terminali - rozszerzenie: geografia, język angielski
 
Branżowa Szkoła I Stopnia
Magazynier Logistyk/ Sprzedawca
 
Technik handlowiec

 alt

 
Technik eksploatacji portów i terminali

 alt

 
Technik spedytor

alt

 
Strona 1 z 2