Jubileusz 100-lecia szkoly - 05.10.2018
n w    w w w w

baner
Jesteś tu:   Strona główna / Kierunki kształcenia / Technik handlowiec
duże małe domyślna
Technik handlowiec
Technik handlowiec PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maria Chmielnicka   
TECHNIK HANDLOWIEC

ZAWÓD POSZUKIWANY NA RYNKU PRACY
 
Technik handlowiec to osoba która  jest w pełni przygotowana do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, potrafi wykorzystywać komputer oraz jego oprogramowanie, zna przepisy prawne i potrafi współpracować z innymi firmami.

Uczniowie kierunku technik handlowiec w trakcie 4-letniego cyklu kształcenia:

•    zdobędą wiedzę o funkcjonowaniu rynku dóbr i usług w warunkach gospodarki rynkowej,
•    poznają potrzeby konsumentów i motywy ich działania na rynku,
•     zapoznają się z regułami towaroznawstwa spożywczego i przemysłowego,
•    zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące działań marketingowych,
•    nabędą umiejętności z zakresu organizacji pracy w punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej
•    nauczą się nowoczesnej rachunkowości,
•    poznają przepisy prawa cywilnego i handlowego,
•    zdobędą  umiejętności zastosowania nowoczesnych  technik  komputerowych
•    poznają reguły współpracy z kontrahentami.

W zawodzie technik handlowiec wyodrębniono dwie kwalifikacje:

  1. prowadzenie sprzedaży,
  2. prowadzenie działalności handlowej.
Po ukończeniu nauki w obrębie każdej kwalifikacji będą odbywać się  egzaminy zawodowe. Uczeń przystąpi do dwóch egzaminów: Po ich zdaniu otrzyma certyfikat dla każdej kwalifikacji. Po zdobyciu wykształcenia średniego absolwent otrzyma dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie technik handlowiec.

Absolwent technikum handlowego może:
•    organizować prace związane z przyjmowaniem dostaw oraz przygotowaniem towarów do sprzedaży,
•    obsługiwać klientów oraz realizować transakcje kupna – sprzedaży,
•    prowadzić działania reklamowo –marketingowe,
•    organizować i prowadzić działalność handlową,
•    zarządzać działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Technik handlowiec może podjąć pracę na średnim szczeblu zarządzania, może też realizować podstawowe funkcje handlowe w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach. Przykładowe stanowiska pracy to: przedstawiciel handlowy, merchandiser, kierownik  sklepu lub magazynu specjalista ds. marketingu, reklamy, promocji i sprzedaży. Absolwent tego kierunku jest również przygotowany do zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej.