Wycieczka klasy 2 Sp do ZTE w Radomiu Drukuj
Wpisany przez Karolina Patyk   

Autor: Marta Mortka, Kamila Sikora

W dniu 01.10.2015 r. w ramach wycieczki przedmiotowej młodzież klasy 2 SP zawód technik spedytor wraz z nauczycielkami p.Kamilą Sikorą – organizatorką spotkania i p. Martą Mortką miała możliwość odwiedzić jedną z największych firm transportowych w Radomiu i województwie, lidera w organizacji transportu ponadnormatywnego w Polsce, mianowicie firmę ZTE Radom, mieszczącą się przy ulicy Toruńskiej w Radomiu. ZTE RADOM jest wyspecjalizowaną firmą prowadzącą transport drogowy za pomocą własnego taboru, realizującą transporty na obszarze całej UE, Skandynawii, Krajów bałkańskich i Turcji oraz Krajów wschodnich (Białoruś, Ukraina, Rosja, Kazachstan). Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci przez kierownictwo Firmy oraz mogliśmy zobaczyć z bliska specjalistyczne środki transportu, poznać specyfikę działania firmy transportowej, a także w interesujący sposób zapoznać się z planowaniem i realizacją procesów transportowych, logistycznych i spedycyjnych ładunków uniwersalnych i ponadnormatywnych w różnych gałęziach transportu. Dla większości uczniów była to pierwsza wizyta w realnym środowisku zawodowych działającym w branży transportowej. Nasze spotkanie zaowocowało wieloma korzyściami, przede wszystkim: 

  • mogliśmy doświadczyć bezpośredniego kontaktu ze specjalistami pracującymi w branży transport-spedycja-logistyka, 
  • dzięki aktywnemu uczestnictwu poznaliśmy od strony praktycznej realizację usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych, 
  • zdobyliśmy wiedzę na temat działania rynku w tejże branży,
  • zapoznaliśmy się ze specjalistycznym taborem samochodowym.

Wycieczka przedmiotowa do ZTE w Radomiu daje możliwości oderwania się na chwilę od codzienności szkolnej i aktywniejszego rozeznania się w rzeczywistości zawodowej branży TSL. Dziękujemy serdecznie kierownictwu FIRMY ZTE w Radomiu i wszystkim osobom zaangażowanym za poświęcony nam czas oraz za prezentację powyższej problematyki.

alt