Pierwsze logowanie uczniów do Librusa i Office 365 Drukuj
Wpisany przez Anna Gregorczyk   
Piątek, 03 Wrzesień 2021 13:02

W linkach znajdują się instrukcje w jaki sposób należy zalogować się po raz pierwszy do Librusa i na platformę Office 365. 

Librus: www.zse.radom.pl/files/dostęp do librusa po raz pierwszy -DLA UCZNIA.pdf

Office365: www.zse.radom.pl/files/Dostęp do office 365 - firmowa poczta, teams.pdf