Wyniki egzaminów zawodowych czerwiec 2015 Drukuj
Wpisany przez Karolina Patyk   

Autor: Dorota Borowska

W ZSE w czerwcu 2015  odbyły się egzaminy zawodowe :

a/ "stary" egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla absolwentów w zawodzie technik ekonomista,technik handlowiec,technik logistyk

b/ "nowy" egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje  w zawodzie A.30,A.31,A.33 dla uczniów uczących się w zawodach technik logistyk i technik eksploatacji portów i terminaliAbsolwenci i uczniowie zdali egzamin dobrze ( poniżej zestawienie wyników). Najlepiej zdali uczniowie zdający egzamin z kwalifikacji A.33 "Obsługa podróżnych w portach i terminalach" - egzamin z wykonaniem, który był przeprowadzony w naszej szkole po raz pierwszy dla uczniów w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali. Do egzaminu przystąpiło 13 uczniów zdało 12-tu czyli 92,31%.

 

 

Zestawienie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  w sesji  letniej 2015 ( „stary” egzamin)

 

 

Zawód

klasa

 

Etap pisemny

Etap praktyczny

Ogółem

przystąpiło

zdało

Przystąpiło

zdało

zdało

 

Technik ekonomista

4E1

4E2

 

Razem

 

27 osób

 

25  osób

 

52 osoby

 

26 osób

96,30%

24 osoby

96,00%

50 osób

96,15%

 

26 osób

 

25 osób

 

51 osób

 

18osób

69,23%

14

56,00%

32 osoby

 

18 osób

69,23%

14

56,00%

32 osoby

62,75%

 

Technik handlowiec

4H

 

17 osób

 

15 osób

88,24%

 

17 osób

 

9osób

52,94%

 

9 osób

52,94%

 

Technik  logistyk

4Lg

 

21 osób

 

20 osób

95,24%

 

21 osób

 

18 osób

85,51%

 

18 osób

85,51%%

 

Progi zaliczeniowe:

Etap pisemny: a/ część pierwsza  50%  punktów  b/ część druga  30%

Część praktyczna     75%  punktów

 

 

Zestawienie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w sesji  maj-lipiec 2015.(„nowy” egzamin)

 

Symbol kwalifikacji

Zawód

klasa

 

Część pisemna

Część praktyczna

Ogółem

przystąpiło

zdało

Przystąpiło

zdało

zdało

A.30

Technik logistyk

2Lg

 

26 osób

 

26 osób

100%

 

26 osób

 

16osób

 61,54%

 

16 osób

61,54%

A.31

Technik logistyk

3Lg

 

27 osób

 

23 osoby

85,19%

 

26 osób

 

14osób

53,85%

 

14 osób

 53,85%

A.33

Technik eksploatacji portów i terminali

2P/S

 

13 osób

 

13 osób

100,00%

 

13 osób

 

12 osób

92,31%

 

12 osób

92,31%

 

Progi zaliczeniowe:

Część pisemna         50%  punktów

Część praktyczna     75%  punktów


Gratulujemy wszystkim zdającym i życzymy sukcesów w sesji styczeń-luty 2016!