Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji czerwcowej Drukuj
Wpisany przez Anna Gregorczyk   

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe („stary'’)


Etap pisemny 

12 czerwca 2017 ( poniedziałek)   godzina 12.00
 
120 min   2 osoby  technik ekonomista  sala nr  200
 
Etap praktyczny
 
13 czerwca 2017  (wtorek)    
 
technik ekonomista godzina 9.00 
240 min  4 osoby  sala 109
 
technik logistyk godzina 9.00 
180 min  1 osoba  sala 200
 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ( „nowy”)

Część  pisemna
20 czerwca 2017  (wtorek)  60min   
 
godzina 10.00
 
klasa 3Sp   29 osób  A.28  
 
sala 11(1)  14 osób  (1-14)
sala 19(3)  15osób (15-29)

klasa  2Lg1 31 osób A.30  
 
sala 204(6)  15 osób ( 1-15)
sala 206(7)  16 osób ( 16-31)
 
klasa 2Lg2 31 osób A.30  
 
sala 207(8)  15 osób ( 1-15)
sala 208(9)  16 osób ( 16-31)
 
klasa 2Ps  12 osób  A.33
 
sala 210(10) 12 osób (1-12)
 
godzina 12.00
 
klasa  3Lg  31 osób  A.31
 
sala 206(7)  15 osób (1-15)
sala 207(8)  16 osób (16-31)
 
Część  praktyczna

26 czerwca 2017  ( poniedziałek)
 
godzina 9.00
 
klasa 3Sp   29 osób  A.28     d   120min
 
sala 11(1)  14 osób  (1-14)
sala 19(3)  15osób (15-29)
 
klasa  3Lg  31 osób  A.31   d   120min
 
sala 206(7)  15 osób (1-15)
sala 207(8)  16 osób (16-31)
 
klasa 2Ps  12 osób + klasa 3Hp 4 osoby poprawa     A.33   d   180min
 
sala 210(10) 16 osób (1-16)
 
godzina 16.00

klasa  2Lg1 31 osób A.30   d  120min
 
sala 204(6)  15 osób ( 1-15)
sala 206(7)  16 osób ( 16-31)

klasa 2Lg2 31 osób A.30   d  120min
 
sala 207(8)  15 osób ( 1-15)
sala 208(9)  16 osób ( 16-31)