Spotkanie ze specjalistą ds. rozliczeń działu transportu ciężkiego. Drukuj
Wpisany przez Anna Gregorczyk   

 RELACJA ZE SPOTKANIA ZE SPECJALISTĄ DS. ROZLICZEŃ DZIAŁU TRANSPORTU CIĘŻKIEGO, zorganizowanego dla klas 3 i 4 kształcących się w naszej szkole w zawodach technik logistyk, technik spedytor i technik eksploatacji portów i terminali.

Dnia 23 listopada 2016 r. nasza Szkoła miała okazję gościć Panią Annę Rabczyńską – specjalistkę ds. rozliczeń Działu Transportu Ciężkiego pracującą w firmie ZTE Sp. z o.o. w Radomiu, w której to nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe lub uczestniczą w wycieczkach przedmiotowych.
alt
Głównym celem spotkania było między innymi zapoznanie uczniów z realiami pracy w branży transport-spedycja-logistyka, w której to
w przyszłości mogliby szukać zatrudnienia by rozwijać umiejętności i kompetencje zdobyte w Zespole Szkół Ekonomicznych w  Radomiu.
Podczas dzisiejszej wizyty, zorganizowanej z inicjatywy pracy Szkolnego Ośrodka Kariery działającego w naszej szkole, uczniowie klas 3 i 4 kształcący się w zawodach: technik spedytor, technik logistyk i technik eksploatacji portów i terminali mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy i uwarunkowaniami praktycznymi funkcjonowania firmy w zakresie branży TSL. Ponadto Pani Anna Rabczyńska – specjalista i praktyk, omówiła stronę praktyczną realizacji usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych realizowanych między innymi przez firmę, w której pracuje. Dzięki tak inspirującemu spotkaniu uczniowie mogli przede wszystkim:
  •  poszerzyć wiedzę na temat działania rynku w branży TSL,
  •  kształtować zawodowe walory edukacyjne jako proces wspierający  w przyszłości zatrudnienie.
Nasz gość chętnie udzielał odpowiedzi na wszystkie nurtujące uczniów pytania, na przykład na temat organizacji pracy logistyków, spedytorów, dyspozytorów i  kierowców w firmie transportowej, dokumentacji przewozowej w różnych gałęziach transportu, konwencji i regulacji prawnych w transporcie, ewidencji czasu pracy kierowców.
alt
 
SERDECZNIE DZIĘKUJĘMY  za poświęcony nam czas i spotkanie, które zachęca młodzież do inicjatyw kierowanych pod kątem zatrudnienia w branży transport-spedycja-logistyka.
alt
Autor: Marta Mortka