Sprzątanie i kwesta na Cmentarzu Ewangelickim Drukuj
Wpisany przez Magdalena Pawłowska   

Po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły sprzątali Cmentarz Ewangelicki w październiku 2003 roku. Wtedy to grupie uczniów pod kierunkiem nauczycielki języka niemieckiego Bożeny Błaszczyk-Ziętek udało się uprzątnąć niewielką część cmentarza, który był  bardzo zaśmiecony. Znajdowały się tu sterty śmieci zgromadzone przez „dzikich lokatorów” zajmujących dom strażnika cmentarza, także umyślnie wyrzucane przez nieznanych sprawców. Młodzież i nauczyciele  naszej szkole pracując przez 9 lat dokonali wiele, by przywrócić nekropolii godny wygląd. Od kilku lat pomagają  służby komunalne skierowane przez Prezydenta Miasta Radomia, które zaopatrują młodzież w rękawice ochronne, sprzęt oraz wywożą śmieci i liście.

Od kilku lat Szkolny Klub Europejski pozyskuje fundusze na ratowanie nekropolii, organizowane są kwesty, dzięki wydanej płycie z kolędami w językach polskim i niemieckim (2004 r.) udało się zgromadzić fundusze na rozbiórkę zdewastowanego domu strażnika cmentarza, zakupić sprzęt do sprzątania, wydać folder o cmentarzu w językach polskim i niemieckim, zebrać część funduszy na ratowanie grobu Karola Hoppena, wykonać tablicę upamiętniającą  doktora Adolfa Tochtermana, zasłużonego lekarza i społecznika  radomskiego spoczywającego  w grobie rodzinnym na ewangelickim cmentarzu, tablica została umieszczona na kamienicy przy ul. Piłsudskiego 7, gdzie Doktor mieszkał i przyjmował pacjentów (2010 r.).

Podczas kwesty na cmentarzu ewangelickim 1 listopada ubiegłego roku uczniowie naszej szkoły  zebrali 481 zł. Pieniądze przeznaczone są na odrestaurowanie zabytkowego pięknie rzeźbionego grobu rodziny Arnekkerów. Zbiórka na ten cel  prowadzona jest od kilku lat, do tej pory udało się zebrać 3331 zł, najwięcej 1300 zł w roku 2010, kiedy kwestował z nami pan Andrzej Kosztowniak, Prezydent Miasta Radomia. Mamy nadzieję, że i w tym roku również uda się zebrać pieniądze na ten cel, każda złotówka się liczy.

Cmentarz ewangelicko-augsburski przy ul. Kieleckiej w Radomiu powstał w latach 1833-1834. Na cmentarzu znajduje się wiele zabytkowych grobowców wybitnych Radomian. Spoczywają tu m.in. twórcy  przemysłu garbarskiego, znany radomski lekarz Adolf Tochterman, jego ojciec Henryk, najsłynniejszy z radomskich pastorów, całe rodziny przemysłowców, którzy zapoczątkowali przemysłowy rozwój miasta. Na cmentarzu znajduje się wiele zabytkowych nagrobków, pochodzących głównie z XIX wieku, reprezentujących duże wartości historyczne
i artystyczne. Spoczywają tu  żołnierze niemieccy i austriaccy I wojny światowej. W 1982 r. cmentarz został wpisany do rejestru zabytków, to pierwsza radomska nekropolia objęta w ten sposób ochroną prawną.