Konferencja „Współpraca międzynarodowa szkół” organizowana przez Zespół Szkół Ekonomicznych

Ekonomik zdecydowanie stawia na nowoczesność i kształci młodych ludzi otwartych na świat. Chcąc popularyzować ten trend wśród przedstawicieli innych lokalnych placówek oświatowych wraz z radomskim wydziałem MSCDN zorganizowaliśmy konferencję p.t. Współpraca międzynarodowa szkół.

Nasi nauczyciele i koordynatorzy przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym opowiedzieli m. in. o współpracy z niemiecką szkołą partnerską w Paderborn, o projekcie Dźwignia kariery, a także o stażach zagranicznych i licznych mobilnościach, które nasi uczniowie realizują w ramach programów ERASMUS +, PO WER VET oraz Ponadnarodowa Mobilność Uczniów. Przybliżyliśmy także zgromadzonym przedstawicielom szkół różnego typu charakter programu Erasmus + Partnerstwa Strategiczne, który radomski Ekonomik realizuje wraz z partnerami z Hiszpanii, Niemiec i Irlandii.

Nasi goście z zaprzyjaźnionych instytucji (Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji oraz Izba Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej)
zaprezentowali jeszcze inne formy skorzystania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszy EOG, m.in. w ramach Programu Edukacja.

Ponadto, pracownicy MSCDN przestawili możliwość skorzystania ze środków unijnych dedykowanych dla oświaty dostępnych perspektywie na lata 2021-2027.

Cieszymy się, że możemy dzielić się naszymi doświadczeniami, zachęcać inne placówki oświatowe do sięgania po środki unijne i mieć tym samym bezpośredni wpływ na rozwój regionu radomskiego.

Radom górą!

Konferencja o współpracy międzynarodowej szkół w MSCDN